MS annoying stuff ================= 1) Windows Explorer, Network Neighbourhood, pronalaženje računala u mreži: -ne javlja nikakve poruke o progresu spajanja -blokira se tako da nije moguć rad ni sa lokalnim diskovima ako mreža ne fukcionira ili računala nisu dostupna -preveliki timeuoteovi ako računalo nije dostupno -kod pokušaja spajanja na računalo u mreži, nakon što se u Address bar upiše adresa ne daje nikakvu informaciju o procesu spajanja (kao npr. kod kopiranja fajlova) -blokira cijelo računalo ako Explorer postane "Not Responding" -"End Task" na proces od Winsows Explorera zablokira računalo na nekoliko minuta -kopiranje fajlova: u slučaju greške nije moguće nastaviti od tamo gdje je došlo do prekida -kopiranje i movbeanje, overwrite dialog: ima gumb "yes to all", nema "no to all" -rad s "in-use" fileovima: javi samo da je "in-use", ali ne i tko ga koristi -kod updateanja filea "date modyfied" se ponekad ne promijeni (primječeno i na SPPS-u) -webfolderi rade preloše (ne osvježavaju se, blokira se IE, ponekad se može, ponekad ne može spojiti itd.) -brisanje fileova: ako file koristi neki proces, ne može se obrisati, što je OK. ali nema načina da se sazna koji je to proces i da ga se ubije. -Desktop/My Computer prikaz. WTF? Desktop = radni stol koji se nalazi izvan računala, explorer bi trebao prikazivati samo ono što se nalazi u računalu. Kontradikcija Desktop/My Computer/LOcal Disk (C:)/Document and Settings//Desktop = Desktop => onda, da li je računalo na desktopu ili je desktop u računalu?; Desktop/My Documents != Desktop/My Computer/Local Disk (C:)/Document and Settings//Desktop/My documents -mapiranje network drivea uvijek otvara novi explorer 2) Sharepoint: -search ne podržava wildcharsove (treba mu upisati točnu riječ da bi našao) -za storanje dokumenata već otprije postoji filesystem 3) Media Player: -neintuitivno sučelje -preglomazan -previše ne-player funkcija 4) MSDN: -neintuitivna instalacija (previše integrirano s drugim softwareom, Visual Studiom npr.) -teško je pratiti verzije -previše se oslanja na internet 5) Task Manager "End Task" često ne može ubiti "Not Responding" task koji blokira rad računala 6) Windows XP, 7 -Documents and Settings, gotovo nemoguće je odrediti proizvoljnu lokaciju ovog foldera ili ga kopirati/promjestiti negdje drugdje -kod sejvanja fajlova, uporno pokušava spremiti u My Documents, ne može se definirati predefinirani folder (npr. My Computer) ili da sprema u zadnji korišteni -kod logina, u slučaju unosa krivog passworda, ponekad čeka i dulje od minute prije nego dozvoli ponovni unos -DHCP, DNS, promjena IP adrese računala od strane DHCP-a ne evidentira se u DNS-u (ni nakon "Local Area Connection"/"Support"/"Repair", ni nakon ipconfig /renew) -kod nekih aplikcaija (excel npr.) u taskbaru prikazuje gumb za svaki pojedni otvoreni FILE, bez obzira da li su fileovi otvoreni unutar iste instance programa ili nisu -većina poruka o grešci se ne mogu cut+pasteati -gotovo svaka instalacija zapisuje nešto na C (sistemski) disk, bez obzira na installation path koji se namjesti -deinstalacija nikad ne ukloni sve fileove -nemoguće je mijenjati veličinu C diska koji se s vremenom napuni -Disk Manager ne podržava formatiranje particije >32GB (32768MB) -08.03.2013.: Kopiranje fileova, informacija u info prozoru je netočna (from: to: su nekakav root folder od foldera koji se actually kopira, info o broju preostalih fileova varira ovisno o folderu koji se *trenutno* kopira itd.) 7) Davanje neadekvatnih imena proizvodima -.NET => već postoji .net interent domena -SQL Server => SQL je naziv programskog jezika -COM => COM je naziv porta -(NT) DOMENA => postoji (internet) domena prije toga, nije primjereno da se grupa računala naziva domena 8) Excel 2003: -više otvorenih fajlova vide se u taskbaru kao zasebne instance excela, a svi se zapravo nalaze kao "podprozori" unutar istog prozora -prije zatvaranja, "Do you want to save file" pita uvijek, bez obzira da li je bilo promjena nad podacima ili nije 9) Word 2003: -Reading Layout: nepotrebno i irtirajuće 10) SQL Server 2005, 2008 -20.03.2012. SQL 2008, "take database offline", traje beskonačno dugo ako postoje otvorene konekcije na bazu, korektno napisan software trebao bi ili ubit konekcije ili javiti poruku nakon timeouta -ne može se restorati backup koji nije na local disku -SQL Server Management Studio: Open Table, ako se ručno promijeni query nastoji ga automatski formatirati -SQL Server Management Studio 2008: zbog kao nekakvog security fičera kod "velikih" baza neda alterirati tablicu kroz grafičko sučelje, postoji switch za to isključiti, nakon što sam zadnji puta to probao totalno je sjebao bazu sa izgeneriranom skriptom, morao sam ju restorati iz backupa, skripta koju izgenerira SQL Server 2005 radi OK -nested query: ako se u inner queryju koristi ORDER BY, mora se korisiti i TOP, ako se koristi TOP, onda TOP 99 PERCENT i TOP 100 PERCENT, te OR u WHERE uvjetu outher queryja daju različite execution planove koji vraćaju različite rezultate 11) Reporting services -undo traje nenormalno dugo -ukoliko se unutar ćelije tablice nalazi objekt (subreport, druga tablica) ne radi renderiranje u word -kada se za parametar koristi list of values (listbox) nullabilan, kod zadavanja parametara u reportu nema "null" checkboxa, niti je dozvoljeno odabrati nestane s liste -ne postavlja dobro defaulne vrijednosti parametara: kada se za default value parametra postavi =Nothing, parametar se disablea?!, ne može se utjecati na to da li će "NULL" checkbox biti inicijalno checkiran ili ne, ne prikazuje defaut vrijednosti nakon deploya iako su one postavljene itd. -nema zoom -Data tab, ako dataset je stora, javlja grešku kada joj se pokuša kao vrijednost parametra pokuša prosljediti null -konstante za boju "DarkGray", "LightGrey" (jednom je "grAy", drugi puta "grEy") :) -report ne radi ako se server adresira sa full domain nameom ili preko IP-a (npr. http://heluius radi, http://helius.mint.local ne radi, http://192.168.1.26 ne radi -report ne baca grešku ako se promijeni specifikacija kolona u stori (radi i dalje, ali vrati krive podatke) -nema formatiranja teksta unutar jednog te istog textboxa: dio texta ne može biti bold, a ostatak normal 12) VB6 -nakon što se stopira COM i dalje javlja "Permission denied" kod kompajliranja, sve dok se ne zatvori i ponovo otvori VB -interpretacija datuma, vremena i relanih brojeva ovisi o local settingsu koji je netko negdje jednom namjestio, ne zna se tko, kada i gdje 13) COM -nakon što se stopira komponenta, kod pokušaja kompajliranja VB6 i dalje javlja "Permission denied", sve dok se ne restarta razvojno okruženje -nesuvisle poruke o greškama 14) IE (Internet Explorer) -history ne pamti po redosljedu posjećivanja siteova nego ima neku svoju čudnu logiku -IE8, login: pamti username/pasword (per site) sve dok se ne ugasi i zadnja instanca IE-a, ne dozvoljava login pod drugim userom 15) Security -kada zbog nečeg javi "Access Denied" nigdje se ne može isčitati zbog čega (krivi password, nepostojanje prava ili nešto treće) -kod ulogiravanja, mogućnost unosa domena i usernamea u istom polju u formi, to su 2 odvojena podatke, pa treba postojati 2 polja (negdje čak i postoje, negdje ne) 16) Visual Studio -Solutions, Projects, koji će to kurac kad za to organizirati već postoji filesistem s fileovima i folderima? 17) Outlook Express: -zašto mail i news client u istoj aplikaciji? copy | rename | delete | new folder | refresh

overwrite
<root>

download
download
download
download
download
download
download
download
download
download